Kadeverbetering Molenkade

Locatie: Leimuiden
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Werkzaamheden:


Kadeverbetering en aanbrengen van beschoeiing.