Aannemingsmij

Oeverconstructies

Benecke heeft omvangrijke ervaring met aanleg van oeverconstructies. Wij zetten stalen, betonnen, houten en kunststof oeverconstructies. Wij voeren kadeverbeteringen uit en leggen ook natuurvriendelijke oevers aan. Benecke beschikt overigens over een heel scala aan eigen gespecialiseerd materieel.

Steigers

Benecke Aannemingsmij heeft omvangrijke ervaring met ontwerp en realisatie van vaste steigers, voor openbare voorzieningen en afmeerplaatsen. Ontwerpen worden in eigen huis van schets tot en met werktekeningen uitgewerkt. Wij werken met betonnen, houten en kunststof oplossingen. Voor realisatie beschikken wij over gespecialiseerd materieel.

Bruggen

Bruggen vormen een vast onderdeel van ons werkpakket. Wij plaatsen betonnen, stalen, houten en kunststof bruggen. Benecke beschikt over het vakmanschap en materieel om deze opdrachten volledig in eigen beheer uit te voeren. Zo werkt u met één bedrijf en één aanspreekpunt.

 

Kadeconstructies

Civiele betonconstructies zijn een specialisatie op zich. Wij hebben ook op dit vlak omvangrijke ervaring.

Grondwerk

Bij nagenoeg al onze activiteiten komen grondwerkzaamheden voor. Wij zijn BRL 7000 SIKB protocol 7001 en 7004 gecertificeerd voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden. In Noord Holland beschikken wij tevens over diverse eigen gronddepots.

Baggeren

Benecke voert regelmatig baggerwerkzaamheden uit. Dit betreffen vaak lastige locaties in stedelijk gebied maar ook in of nabij natuurgebieden waar de bereikbaarheid en werkruimte beperkt is. Ook in de afzet van vrijkomende baggerspecie kan Benecke u van dienst zijn. In haar landelijke netwerk beschikt zij over veel stortlocaties voor alle kwaliteitsniveaus van deze specie en of waterbodems. Maar ook het inrichten van weilanddepots en of direct verwerken is een discipline waarbij we over de juiste kennis en kunde beschikken.

Benecke beschikt tevens over veel gespecialiseerd materieel om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.