Kadeverbetering Halfweg

Locatie: Halfweg
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Werkzaamheden:

Vervangen 160 meter beschoeiing en ophogen dijklichaam.