Damwanden Utrecht

Locatie: Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Werkzaamheden:
Aanbrengen 760 meter H2H damwanden. Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. Groenvoorzieningen, aanbrengen verhardingen en bijkomende werkzaamheden.