Aanlegsteiger Akkrum

Locatie: Akkrum

Opdrachtgever: Rotteveel M4
Werkzaamheden:

Plaatsen combi damwand en aanlegsteigers.