Baggeren Uithoorn

Locatie: Uithoorn

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Werkzaamheden:
Baggeren watergangen en onder woonarken. Verwerken en afvoeren baggerspecie. Aanpassen nutsvoorzieningen woonarken.