Kadeverbetering Vijfhuizen

Locatie: Vijfhuizen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Werkzaamheden:
Vervangen 1.500 meter damwand en ophogen dijklichaam.