Oeverbescherming Spoorsloot en Gouw bij Sportpark Hoornseveld

Locatie:
Zaanstad

Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad

Werkzaamheden:
In opdracht van Gemeente Zaanstad is er bestaande beschoeiing van de watergang de Spoorsloot en de Gouw bij Sportpark Hoornseveld vervangen door een nieuwe beschoeiing en een deel vingergelaste damwand. Wegens vervuilde grond op de werklocatie zijn deze werkzaamheden uitgevoerd volgens de BRL SIKB 7000 protocol 7001.