Stuw Schermer

Locatie:
Schermer

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Werkzaamheden:

Plaatsen stuw en beschoeiing.