Baggeren stedelijk gebied

Locatie: Katwijk, Wassenaar, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Werkzaamheden:

Ontgraven van 86.000 m3 slib. Vervoeren, verwerken in depots en afzetten van het slib. Reinigen van 3.300 m duikers.