Baggerwerk Sneek

Locatie: Sneek
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Werkzaamheden:

Baggeren, verwerken en afvoeren van 110.000 m3 vervuild slib uit de binnenstad van Sneek. Tijdelijk verplaatsen 10 woonarken en vervangen oevervoorzieningen