Berging drijvend restaurant

Locatie: Heerhugowaard
Opdrachtgever: Bibitor
Werkzaamheden:

Binnen zes werkdagen is een gezonken drijvend restaurant geborgen en de inboedel eruit gehaald. Benecke Woonbotenservice heeft eveneens de afstemming met gemeente en omwonenden verzorgd.