Afmeervoorzieningen Amsteldijk

Locatie: Amsterdam

Opdrachtgever: Particulier
Werkzaamheden:
Op een prachtige locatie in de Amstel heeft Benecke voor een particuliere opdrachtgever diverse werkzaamheden uitgevoerd voor een nieuw gebouwede woonark. De twee oude meerpalen zijn verwijderd, waarvoor 2 nieuwe stalen buizen in de plaats zijn gekomen. Verder is als toegangsvoorziening een L-vormige steiger gecreëerd en is de nieuw woonark afgemeerd aan onze bekende stalen afmeerbeugels.