Woonarken Haarlem

Locatie: Haarlem
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
Werkzaamheden:

Tijdelijk verplaatsen van 25 woonarken, inrichten tijdelijke afmeerplek en vernieuwen diverse afmeersystemen.