Woonarken Haarlem

Locatie Haarlem
Opdrachtgever Gemeente Haarlem

Werkzaamheden
Tijdelijk verplaatsen van 25 woonarken, inrichten tijdelijke afmeerplek en vernieuwen diverse afmeersystemen.