Stuw Schermer

Locatie Schermer
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Werkzaamheden
Plaatsen stuw en beschoeiing.