Kadeverbetering Halfweg

Locatie Halfweg
Opdrachtgever  Hoogheemraadschap van Rijnland

Werkzaamheden
Vervangen 160 meter beschoeiing en ophogen dijklichaam.