Berging drijvend restaurant

Locatie Heerhugowaard
Opdrachtgever Bibitor

Werkzaamheden
Binnen zes werkdagen is een gezonken drijvend restaurant geborgen en de inboedel eruit gehaald. Benecke Woonbotenservice heeft eveneens de afstemming met gemeente en omwonenden verzorgd.
Fotos: RTVNH/Paul Tromp