Baggerwerk Sneek

Locatie Sneek
Opdrachtgever Wetterskip Fryslân

Werkzaamheden
Baggeren, verwerken en afvoeren van 110.000 m3 vervuild slib uit de binnenstad van Sneek. Tijdelijk verplaatsen 10 woonarken en vervangen oevervoorzieningen.