Kadeverbetering Vijfhuizen

Locatie Vijfhuizen
Opdrachtgever  Hoogheemraadschap van Rijnland

Werkzaamheden
Vervangen 1.500 meter damwand en ophogen dijklichaam.