Kadeverbetering Molenkade

Locatie Leimuiden
Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland

Werkzaamheden
Kadeverbetering en aanbrengen van beschoeiing.