Oevers Oud Zuilen

Locatie Oud Zuilen
Opdrachtgever Gemeente Stichtse Vecht

Werkzaamheden
Aanleg dakpanbeschoeiing.