Baggeren Uithoorn

LocatieĀ Uithoorn
Opdrachtgever Gemeente Uithoorn

Werkzaamheden
Baggeren watergangen en onder woonarken. Verwerken en afvoeren baggerspecie. Aanpassen nutsvoorzieningen woonarken.