Damwanden Utrecht

Locatie Utrecht
Opdrachtgever Gemeente Utrecht

Werkzaamheden
Aanbrengen 760 meter H2H damwanden. Grond ontgraven, vervoeren en verwerken. Groenvoorzieningen, aanbrengen verhardingen en bijkomende werkzaamheden.