Dijkverzwaring in Bethune polder te Tienhoven vordert